Moodle tentin tekeminen

Tenttityökalu – opiskelijan ohjeet


  1 Tentin avaaminen kurssilla ja tentin pääsivu


Pääset suorittamaan kurssilla olevaa tenttiä klikkaamalla tenttikuvaketta/tentin nimeä

Tentin kuvake


Tentin pääsivulla on yleensä opettajan ohjeet tentin suorittamiseen. Opettaja voi kertoa ohjeissa, miten haluaa esim. Essee kysymyksiin vastattavan tai kuinka kauan tentin tekemiseen on aikaa tai voiko tenttiä tehdä useammin kuin kerran. Lisäksi ohjeiden jälkeen voi löytyä tentin automaattisesti lisäämiä tietoja, kuten:


 • montako suorituskertaa tentissä on
 • milloin tentti avautuu ja sulkeutuu (tällä aikavälillä voit tehdä tentin milloin tahansa sinulle sopivana ajankohtana).
 • onko tentissä aikaraja (kun aloitat tentin, sinulla on aikarajan verran aikaa tentin tekemiseen).
 • Arviointitapa


Riippuu opettajan tenttiin valitsemista asetuksista, mitä tietoja näistä on näkyvissä, jos esim. aikarajaa ei ole, ei tietoa näytetä.
Kuva: Tentin pääikkuna
2 Tee tentti nyt - tentin aloitus.


 

Kun klikkaat Tee tentti nyt, tentti avautuu. Jos tenttisuoritukselle on asetettu aikaraja, saat siitä ilmoituksen. 

 Kun valitset Aloita tentti, aika lähtee juoksemaan ja tentti avautuu. Jos et haluakaan tehdä tenttiä juuri nyt, valitse Peruuta.Kuva: Tentin aloitus

3 Tenttisivu

Kun aloitat tentin, kysymykset tulevat näkyviin. Kysymykset voivat olla kaikki yhdellä sivulla tai jaettu useammalle sivulle.  


3.1 Kysymyksen numero -ruutu löytyy jokaisen kysymyksen edestä.

Kuva: Kysymyksen numero


Ruudusta näet kysymyksen tilan. Kysymykseen annettu vastaus tallennetaan, kun:

 

· vaihdat sivulta toiselle

· painat lukitse vastaus -painiketta (jos tenttityyppi sallii monta yritystä yhdellä suorituskerralla)

· käyt Lopeta tentti -sivulla (näet vastausten yhteenvedon ja pääset vielä takaisin kysymyksiin). 

Näet myös kysymyksestä saatavat pisteet ja voit merkitä kysymyksen, jos haluat palata siihen uudelleen (näet merkityt kysymykset Tentin navigaatiossa ja Lopeta tentti -sivulla).


3.2 Tentin navigaatio on sivun yläreunassa

Tentin navigaatio


Navigaatiossa näet tenttikysymysten määrän ja voit siirtyä kysymyksestä toiseen. 

 Vastatuissa (ja tallennetuissa) kysymyksissä näkyy harmaa alaosa.
Jos olet merkinnyt jonkun kysymyksen, se näkyy punaisena kulmana.
Lopeta tentti -painikkeella pääset sivulle, jossa näet kysymysten yhteenvedon(voit vielä palata kysymyksiin).

Näet myös jäljellä olevan tenttiajan.


3.3 Tenttikysymykset

Tentissä voi olla monentyyppisiä kysymyksiä, tässä on käyty läpi muutamia yleisimpiä.


3.3.1 Monivalinta

Monivalinnassa on kysymys ja useita vastausvaihtoehtoja. Voit valita joko yhden oikean vastauksen tai useita oikeita vastauksia kysymyksestä riippuen. Jos voit valita useita vaihtoehtoja, saat yleensä täydet pisteet vain valitsemalla kaikki oikeat vaihtoehdot. Vääristä valinnoista voi tulla miinuspisteitä jotka voivat vähentää joko kysymyksestä saatuja pisteitä(monta oikeaa vaihtoehtoa) tai tentin kokonaispisteitä(yksi oikea vaihtoehto).

 


Kuva: Monivalintakysymys3.3.2 Tosi / Epätosi

 

Kysymyksessä esitetään väittämä. Vastaa onko väittämä totta vai ei.


Tosi - epätosi kysymystyyppi
3.3.3 Essee

 

Essee kysymyksessä on tekstiruutu, johon voit kirjoittaa vastauksesi kysymykseen. Joissakin tapauksissa opettaja on voinut lisätä vastaukseen vastauspohjan, jossa on jotain tietoja/asioita valmiina.


Kuva: Essee
3.3.4 Lyhytvastaus

 

Lyhytvastaukseen vastatan kirjoittamalla, vastaus on yleensä yksi sana, mutta voi olla myös muutaman sanan pituinen.
Moodle tarkistaa vastauksen automaattisesti opettajan syöttämistä oikeista vastauksista, siksi ohjeessa yleensä kerrotaan missä muodossa vastaus tulee antaa, jos se ei ole yksi yksittäinen sana.


Kuva: Lyhytvastaus
3.3.5 Yhdistämistehtävä

 

Yhdistämistehtävässä vasemmalla on lueteltu asioita ja sinun täytyy valita alasvetovalikosta siihen kuuluva asia/pari/vastakohta/tms. Valikossa voi olla myös ylimääräisiä vaihtoehtoja.


Kuva: Yhdistämistehtävä
3.3.6 Aukkotehtävä

 

Aukkotehtävässä on tekstiä, josta puuttuu sanoja. Sinun tehtäväsi on täyttää puuttuvat sanat joko kirjoittamalla tai valikosta valitsemalla, riippuen siitä, kuinka opettaja on tehtävän asettanut.
Jos kyseessä on valikko, voi jokaisella 
puuttuvalla sanalla olla valikossa eri vaihtoehtoja.


Kuva: Aukkotehtävä
3.3.7 Valitse puuttuvat sanat

 

Valitse puuttuvat sanat tehtävässä sinun täytyy valita oikeat sanat puuttuviin kohtiin. Kaikilla puuttuvilla sanoilla on samat vastausvaihtoehdot.


Kuva: Valitse puuttuvat sanat
3.3.8 Numeerinen kysymys

 

Kysymys sisältää laskutoimituksen.  Anna vastaus laskutoimitukseen lukuna.


Kuva: Numeerinen kysymys
3.3.9 Laskutehtävä

Kuten numeerinen kysymys, mutta opettaja on määritellyt kysymykseen muuttujia, eli moodle arpoo laskettavat luvut jokaisella suorituskerralla. Anna vastaus lukuna.

 


Kuva: Laskutehtävä3.3.10 Muut kysymystyypit 


Tentissä on paljon muitakin kysymystyyppejä esim. yhdistely-, lasku- ja raahaustehtäviä (siirretään esim. teksti/kuva tiettyyn kohtaan taustakuvan päälle). 


3.3.11 Lukitsen vastaukseni 

Sinulla voi näkyä Lukitsen vastaukseni -painike kysymyksen alla. Se toimii eri tavoin riippuen opettajan tekemistä asetuksista.
Se voi näyttää eri tietoja vastauksen lukinnan jälkeen ja yleensä opettaja kertoo sen toiminnasta tentin ohjeissa. Se voi: 

- lukita vastauksesi. Samalla se voi myös näyttää palautetta ja/tai saamasi pisteet tehtävästä. 

- tarkistaa vastauksesi, näyttää menikö vastaus oikein/väärin ja/tai antaa vihjeen jos vastasit väärin, jonka jälkeen voit yrittää vastausta uudelleen saman tenttisuorituksen aikana. 

-Uudelleen vastaaminen saman suorituksen aikana vähentää yleensä tehtävästä saatavia pisteitä.


Kuva: Lukitsen vastaukseni3.3.12 Osaamisvarmuuden arviointi 


Kysymyksen alla voidaan myös kysyä: Kuinka varma olet? Tämä kysymys vaikuttaa tehtävästä saamiisi pisteisiin: 

- Jos vastaat oikein ja olet Todella varma, saat maksimi pisteet. Jos olet Kohtalaisen varma, saat hiukan vähemmän pisteitä ja jos Et ole kovin varma, saat vähiten pisteitä. 

- Jos vastaat väärin ja olet Todella varma, saat miinus pisteitä. Kohtalaisen varma antaa hiukan vähemmän miinuksia ja jos Et ole kovin varma saat 0 pistettä. 

- Kun lukitset osaamisvarmuuden arvioinnin, voit myös saada näkyviin palautetta ja/tai saamasi pisteet. Opettaja on myös voinut valita, että nämä tiedot näytetään vasta tentin lopussa.


Kuva: Osaamisvarmuuden arviointi

3.4 Siirtymäpainikkeet

 

Sivun alareunasta löydät siirtymäpainikkeet (riippuen onko tentti sivutettu tai ei):


Kuva: SiirtymäpainikkeetEdellinen ja Seuraava sivu -painikkeilla pääset liikkumaan tentissä eteen- ja taaksepäin (jos tenttin kysymykset ovat eri sivuilla).

Lopeta tentti -painike vie sinut Tenttisuorituksen yhteenvetosivulle (ei vielä palauta tenttiä).


4 Tenttisuorituksen yhteenveto

 Kuva: Tenttisuorituksen yhteenvetoYhteenvetosivulla näet mihin kysymyksiin olet vastannut, mihin et ole vastannut tai onko vastaus puutteellinen.

Jos olet merkinnyt kysymyksen, näet lippukuvakkeen kysymyksen numeron takana.

 Voit palata kysymykseen klikkaamalla kysymyksen numeroa tai sivun alareunasta, Palaa suoritukseen -painikkeella. 

Alareunasta näkyy jäljellä oleva tenttiaika ja  Palauta kaikki ja lopeta -painikkeella voit palauttaa tentin arvioitavaksi


4.1 Palauta tentti arvioitavaksi


 Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin ja haluat palauttaa tentin arvioitavaksi, klikkaa sivun alareunasta Palauta kaikki ja lopeta.

Saat vielä vahvistusikkunan, josta voit vahvistaa tai peruuttaa tentin palautuksen.


Kuva: Palauta tentti arvioitavaksi

5 Palauta tentti aikarajan puitteissa!

Yleensä tentti tallennetaan automaattisesti ajan loppuessa tai ajan loputtua et voi vastata kysymyksiin, mutta sinulla on vielä hetki aikaa palauttaa tentti. Joissakin tenteissä opettaja on voinut määritellä, että tenttivastauksia ei oteta huomioon, jos tenttiä ei ole palautettu aikarajan puitteissa. Palauta siis tentti aikarajan puitteissa!


6 Palautettuasi tentin

Opettaja on tentin asetuksissa valinnut mitä näet palautuksen jälkeen. 


 • Voit nähdä esim. tentin yhteenvedon tietoineen (kysymykset, vastauksesi, mitkä menivät oikein, mikä olisi ollut oikea vastaus, palautteet, jne.).

  Kuva: tentin yhteenveto


 • Tai sinut ohjataan tentin pääsivulle, jossa näet yhteenvedon suorituskerroistasi.

  Kuva: yhteenveto suorituskerroista


 • Yhteenveto voi sisältää opettajan valitsemia tietoja, esim. pisteet ja palautteen.

  Kuva: yhteenveto suorituskerroista


 • Näytä uudelleen -sarakkeeseen voi avautua mahdollisuus tarkastella tenttiä tarkemmin ja saada palautetta antamistasi vastauksista esim. tentin sulkeuduttua.7 Yritä tenttiä uudestaan

Tentin pääsivulla, Yhteenvedon alapuolelta voit yrittää tenttiä uudelleen, jos useita suorituskertoja on sallittu.


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.