Osaamistavoitteiden käyttö opetuksessa

Osaamistavoitteet

Laadukas oppimisprosessi verkossa on linjakas eli verkkokurssin oppimistehtävät, ohjaus ja arviointi tukevat oppimistavoitteiden saavuttamista. Opiskelijalähtöisessä opetuksessa tavoitteet kuvataan opiskelijan näkökulmasta ja sisällöllisten osaamistavoitteiden rinnalla kehitetään geneerisiä taitoja kuten ongelmanratkaisua ja vuorovaikutusta ryhmässä sekä tiedonhaun taitoja.  

Verkkoympäristössä korostuu tavoitteiden kertominen selkeästi siten, että opiskelija ymmärtää ne ja osaa suunnata omaa ajankäyttöään olennaisiin asioihin. Osaamistavoitteiden painotuksia voi kuvata esim. suosittelemalla eri osioihin käytettävää opiskeluaikaa. Osaamistavoitteita selventää niiden avaaminen opettajan omin sanoin ja esimerkkien kera. Osaamistavoitteiden ymmärrettävä ja konkreettinen kuvaus tukee opiskelijan itsearviointia.


Vinkit:

Video: Mari Murtonen kertoo miten osaamistavoitteet ohjaavat opetusta

  Learning outcomes 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.