Yhteistyötahot verkko-opinnoissa

Asiantuntijuutta ja osallisuutta verkko-opintoihin

Opetuksen suunnittelu ja toteutus verkkoon kannattaa tehdä yhteistyössä muiden opettajien ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena syntyy todennäköisesti laadukkaampi oppimisympäristö ja ongelmanratkaisu muiden kanssa on vähemmän stressaavaa kuin yksinäinen puurtaminen.  Yhteistyöverkostoon voi kuulua myös muiden korkeakoulujen ja työelämän edustajia sekä opiskelijoita, joita voi hyödyntää verkkokurssin rakentamisessa eri tavoin (oppimistehtävien ideointi, materiaalien tekeminen, esimerkkien kerääminen).  Opetuksen suunnittelu verkkoon on projekti, jota varten kootaan yhteen sisällön asiantuntijoita, verkkopedagogista osaamista ja it-palveluiden tukea. Yhteissuunnittelu etenee verkkokurssin ideasta kohti valmista toteutusta.

Opintojen verkkototeutuksen suunnittelussa auttavat koulutuksen tuen ja IT-palveluiden asiantuntijat. Kirjasto auttaa integroimaan e-aineistoja verkkokurssille ja ideoimaan esim. tiedonhaun taitoja edistäviä oppimistehtäviä.


Vinkit: 

Gilly Salmonin Carpe Diem –malli ohjaa tiimipohjaiseen verkkokurssin suunnitteluun https://www.gillysalmon.com/carpe-diem.html 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.