Työskentely verkossa ja oppimistehtävät

Oppimistehtävät


Opiskelija ei ole verkkokurssilla yksin vaan opettajan ohjaus ja palaute on keskeistä ja liittyy opintojen aikana tehtäviin oppimistehtäviin.

Opiskelijan työskentely käsikirjoitetaan ennen kuin opinnot alkavat eli tarvittavat materiaalit, oppimistehtävät, ryhmäkokoonpanot, työskentelyfoorumit, aikataulut ja ohjauksen paikat on mietitty jo ennen kuin opiskelijat aloittavat. Olennaista on aktivoida opiskelijat työskentelemään aiheen parissa tuottamaan sisältöä, antamaan toisilleen palautetta ja saamaan opettajan ja muiden ohjausta. 



Verkko-oppimisen haasteet ja vahvuudet


Verkossa kokonaan toteutettavan opetuksen lisäarvo on sen joustavuus. Verkkokurssien heikkous taas on isompi pudokkaiden joukko eli keskeyttämisprosentti esimerkiksi avoimilla verkkokursseilla (mooc) on lähiopetusta suurempi. Opiskelijoiden ohjaukseen ja palautteeseen opintojen aikana kannattaa varata resursseja ja etenkin työskentelyn aloitus hoitaa huolellisesti.



Oppimistehtävien suunnittelu


Hyvä oppimistehtävä innostaa ja johdattaa opiskelijaa ajattelemaan keskeisiä asioita ja tehtäviä tekemällä opiskelija saavuttaa opinnoille asetetut osaamistavoitteet.

Hyvä oppimistehtävä on linjassa osaamistavoitteiden ja arviointimenetelmien kanssa. Geneeriset taidot eli tiedonhaun taidot, opiskelutaidot ja työelämätaidot käsikirjoitetaan osaksi oppimistehtäviä ja ne huomioidaan myös ohjauksessa ja palautteessa. Verkkokurssin alussa kannattaa suosia helppoja opiskelijoita ryhmäyttäviä tehtäviä ja luoda näin yhteisöllisyyttä verkkokurssille.

Oppimistehtävät ovat luonnollisesti osa opintojen suoritusta. Älä tee turhia oppimistehtäviä vaan asian oppimista palvelevia ja opiskelijaa aktivoivia tehtäviä. Mieti miten oppimistehtävien suorittaminen kontrolloidaan ja palkitaan. Kuka antaa palautetta ja voiko etenemistä palkita pelillisesti tms.

Oppimistehtävät arvioidaan opetussuunnitelman mukaan joko hyv/hyl -periaatteella tai numeerisesti arvioiden. Verkossa on luontevaa rakentaa opettajan läsnäolo tehtäväpalautteen muotoon ml. ryhmäpalaute ja videopalaute. Rinnalla voi käyttää erilaisia vertaispalautteen muotoja.

Tehtäviä on hyvä olla erilaisia eli itseopiskelutehtäviä tai erilaisissa kokoonpanoissa työstettäviä ryhmätehtäviä. Laajempi tehtävä kannattaa porrastaa useammaksi pieneksi tehtäväksi ja keskittää ohjausta sisällöllisesti tai motivaation kannalta haasteellisiin kohtiin.



Vinkit:

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.