Ohjaus ja arviointi verkko-opinnoissa

Monipuolisesti arviointimenetelmiä

Oppiminen, ohjaus, arviointi ja palaute ovat saman asian eri puolia kun tavoitellaan asetettuja osaamistavoitteita. Arviointimenetelmät ohjaavat vahvasti opiskelijoiden tekemistä eli arvioinnin tapoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Yhden arviointimenetelmän sijaan oppimisen arviointia kannattaa toteuttaa eri menetelmillä sillä osaamistavoitteita on erilaisia ja oppimis-opetusprosessin aikainen palaute auttaa hienosäätämään opetuksen toteutusta.  


Ohjauksen ja arvioinnin rytmitys

Verkossa tehtävät oppimistehtävät sisällytetään osaksi opintosuoritusta, sillä ylimääräisiin ponnistuksiin opiskelijat eivät ryhdy olipa aihe miten mielenkiintoinen tahansa. Oppimisen arviointi verkossa hajautetaan koko opiskelun ajalle esimerkiksi sijoittamalla hyväksytty/täydennettävä -osatehtäviä opintojakson keskeisiin kohtiin. Tarvittaessa eri osaamistavoitteet yhteen kokoava laajempi tehtävä tai tentti arvioidaan numeerisesti. Annettavan palautteen ei tarvitse olla aina henkilökohtaista ja kirjallista vaan videona tai äänitiedostona annettu ryhmäpalaute antaa vaihtelua sekä opettajalle että opiskelijoille.


Eri kokoiset opiskelijaryhmät

Opiskelijaryhmän koko asettaa rajoituksia käytettäville ohjaus- ja arviointimenetelmille, mutta myös isojen opiskelijaryhmien ohjaus ja palaute voi olla vuorovaikutteista. Vastuuopettajan tukena voi olla muita ohjaajia, opiskelijat voi laittaa tekemään vertaisarviointia ja itsearvioinnin tukemista voi tehdä eri tavoin esim. kyselyiden muodossa.


Digitaalisten työkalujen kautta tukea arviointiin

Opettajia kiinnostaa usein miten paljon opiskelijat katsovat heitä varten tehtyjä videoita. Tilastot videoiden avaamisesta kertovat jotain, mutta opiskelijoiden osallistamisen kannalta parempi vaihtoehto on liittää videoon tai tekstiin lyhyt sisältöä käsittelevä kysely. Näin saat opiskelijat tekemään itsearviointia ja itse opettajana käsityksen osaamisen senhetkisestä tasosta.


Vinkit:

Ratkaisuja oppimisen arvioinnin haasteisiin verkkokursseilla: https://elearningindustry.com/challenges-of-e-assessments-5-steps 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.