Verkkototeutusten laatukriteerit

Tutustu eAMK-hankkeessa laadittuihin verkkototeutusten laatukriteereihin, joita voi käyttää myös itsearvioinnin välineenä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.