Verkkototeutusten arviointityökalu

Tällä työkalulla voit arvioida, täyttääkö verkkototeutuksesi eAMKissa laaditut laatukriteerit. Verkkototeutusten itsearviointiin tarkoitettu lomake koostuu 11 teemasta, joiden kysymykset ovat muotoiltu jo toteutuneen verkko-opintojakson arviointiin sopiviksi. Lomaketta voi kuitenkin hyödyntää myös suunnitteluvaiheessa olevan verkkototeutuksen kehittämiseen.


Löydät arviointityökalun täältä.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.