UEF/MOOC: Kurssien palautelomake

Voit lisätä kurssille palautelomakkeen käytten valmista Mooc -kursseille tehtyä lomakepohjaa.


1. Laita kurssille muokkaustila päälle
Muokkaustila päälle

2. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto
Lisää aktiviteetti tai aineisto
3. Valitse Palaute -aktiviteetti

Valitse Palaute
4. Määritä Palautteen asetukset. 

Seuraavassa on käyty Palaute aktiviteetin asetukset. Asetuksilla voit muuttaa Palautteen toimintaa monella tavoin. 

Kaikkia asetuksia ei ole pakko määrittää. Vain Nimi on pakko antaa, sen jälkeen voit tallentaa asetukset sivun alareunasta ja siirtyä kohtaan 5.
Jos et määritä muita kohtia, palaute on oletuksena auki aina, käytössä on anonyymi palaute ja asetuksissa on valittu "ei" melkein jokaiseen kohtaan. 

Kun avaat asetukset näkyviin, näet oletusasetukset ja voit tehdä haluamasi muutokset: • Avaa kaikki asetukset näkyviin klikkaamalla Palaute -sivun oikeassa reunassa"Näytä kaikki" -painiketta. 
 • Nimi ja kuvaus (ohjeet palautteen antamiseen)
 • Näkyvyys opiskelijoille, millä aikavälillä palautetta voi antaa. Voi olla myös auki aina.
 • Kysymykseen ja palauttamiseen liittyvät asetukset: Tallennetaanko vastaajien nimet /Anonyymi , voiko oppilas antaa palautteen monta kertaa, tuleeko opettajalle ilmoitukset saapuneesta palautteesta ja numeroidaanko kysymykset.

  Määritä Palautteen asetukset 1

 • Lähettämisen jälkeen:  näytetäänkö opiskelijalle vastaamisen jälkeen joku viesti, esim. ”Kiitos Palautteestasi”, näytetäänkö opiskelijalle yhteenveto saapuneista palautteista ja ohjataanko opiskelija vastaamisen jälkeen vaikka johonkin www -osoitteeseen(oletuksena kurssin pääsivu).

 • Moduulin yleiset asetukset: Onko palaute opiskelijan näkyvissä, käytetäänkö ryhmiä ja/tai ryhmittelyjä.


  asetukset 2 • Onko palautteen antoon liittyviä rajoituksia, esim. joku tentti tai tehtävä suoritettu hyväksytysti, tms..

 • Otetaanko palaute mukaan suoritusten seurantaan ja millä tavoin, esim. opiskelijan avattava palautelomake saadakseen suoritusmerkinnän ja/tai vasta kun palaute on lähetty


  asetukset 3Lopuksi paina Tallenna ja näytä ja sinulle avautuu Palautesivu.Palautesivu5. Lisää kysymykset mallipohjasta 


 • Valitse Mallipohjat -välilehti
 • Kohdassa Käytä Mallipohjaa, valitse: UEF: Mooc palautepohja


  Valitse mallipohja


 • Kysymykset tulevat näkyviin ja sinulta kysytään "Haluatko käyttää tätä mallia?"
  • Oletuksena on valittuna ”Poista vanhat palautteet”. (jos tässä palaute -työkalussa olisi ollut jo kysymyksiä/vastauksia, ne poistetaan) 
 • Paina Tallenna muutokset. 


  haluatko käyttää tätä mallia


 • Seuraavaksi lomake avautuu sinulla Muokkaa kysymyksiä -välilehteen.
Jos kysymyksiä ei tarvitse muokata, on Palaute aktiviteetti valmis ja avautuu asetusten mukaisesti vastattavaksi.  


Kohdissa 7, 9 ja 10 on käyty läpi Yleiskatsaus, Yhteenveto ja Näytä vastaukset -välilehdet, joista näet tietoja saapuneista vastauksista.

6. Kysymysten muokkaus 

Tarvittaessa voit muokata tai lisätä kysymyksiä ”Muokkaa kysymyksiä” -välilehdellä tai muuttaa kysymysten järjestystä kysymyksen lopussa olevista nuolista hiirellä siirtämällä.

muokkaa kysymyksiä

6.1Lisää kysymys

Lisää aktiviteettiin kysymys -valikosta voit lisätä palautteeseen eri tyyppisiä kysymyksiä.

Lisää aktiviteettiin kysymys6.1.1Monivalinta / Pisteytetty monivalinta 

  • Kirjoita kysymysteksti 
  • Valitse voiko täyttäjä valita yhden vai useita vaihtoehtoja 
  • Tulevatko vastausvaihtoehdot pysty- vai vaakasuuntaan 
  • näytetäänkö ”Ei valittu” vaihtoehto 
  • Jätetäänkö tyhjät vastakset pois 
  • Anna monivalinnan arvot (luvut tai tekstit), syötä yksi arvo per rivi 
  • Pisteytetyssä monivalinnassa syötä yksi arvo per rivi ja arvojen eteen kyseisestä vaihtoehdosta saatava pistemäärä esim. 
0/ en osaa sanoa 
1/ huono 
2/ hyvä 
  • Tallenna kysymys 

Monivalinta / Pisteytetty monivalinta6.1.2Yksi- ja monirivinen tekstivastaus ja numeerinen vastaus


  • Näihin riittää, että syötät kysymystekstin
  • Yksirivisessä voit muokata vastausalueen leveyttä ja merkkimäärää
  • Monirivisessä voit muokata vastausalueen leveyttä ja rivimäärää
  • Numeerisessa vastauksessa kysymykseen vastataan antamalla numero. Voit määrittää ala- ja yläarvot vastaukselle.6.1.3Muut kysymystyypit

  • Lisää sivunvaihto: voit jakaa kysymykset useammalle sivulle sijoittamalla tämän haluamaasi kohtaan. 
  • Ohjeteksti: Voit lisätä esim. ohjetekstejä, näihin palautteen antaja ei vastaa mitään. 
  • Taustatieto: Tällä voidaan lisätä kurssin nimi tai kurssikategoria näkyviin palautteeseen automaattisesti. 
  • Roskapostivarmenne: Ei tällä hetkellä käytössä. Pyytää syöttämään kuvassa näkyvät merkit tai tunnistamaan kuvasta esim. kaikki kohdat joissa on auto. 


6.2Muokkaa kysymystä -valikko


 • Tästä saat avattua kysymyksen takaisin muokkaustilaan ja voit muuttaa esim. monivalinnan arvoja tai kysymysten kysymystekstejä. 
 • Voit asettaa kysymyksen pakolliseksi
 • Voit poistaa kysymyksen
  Muokkaa kysymystä -valikko6.3Muuta järjestystä


 • Voit muuttaa kysymysten järjestystä siirtämällä kysymystä hiirellä sivun oikean reunan nuolipainikkeesta. 
7. Yleiskatsaus -välilehti 

Näet palautelomakkeen Yleiskatsaus -välilehdellä palautteen tiedot, mm. montako vastausta lomakkeeseen on tullut, kysymysten määrän ja millä aikavälillä palaute on auki.

Jos palautteessa on käytössä ryhmät, voit katsoa palautteiden määrää ryhmäkohtaisesti.


Pääset myös vastaamaan palautteeseen sivun alareunasta Vastaa kysymyksiin -painikkeella.Yleiskatsaus -välilehti

8. Opiskelijan näkymä 


 • Kun opiskelija avaa palautteen, hän saa seuraavan näkymän (sama kuin opettajan näkymä edellisessä kohdassa).


  Opiskelijan näkymä


 • Kun opiskelija Vastaa kysymyksiin, palautelomake avautuu hänelle(kuvassa lomaketta lyhennetty):

  Kun opiskelija Vastaa kysymyksiin, palautelomake avautuu hänelle


 • Kun opiskelija lähettää vastauksen, hänelle avautuu Kiitos -sivu.

  Kun opiskelija lähettää vastauksen, hänelle avautuu Kiitos -sivu.


 • Jos Palautteessa oli valittuna, että opiskelijoille näytetään Analyysisivu, hän näkee ”Lähetetyt vastaukset” -linkin ja pääsee katsomaan yhteenvetoa palautteista (kohta 9.).

 • Jos Palautteessa oli valittuna Näkyvät ryhmät, opiskelija voi tarkistella jakaumaa ryhmittäin. Erillisillä ryhmillä hän näkee vain oman ryhmänsä.

 • Jatka -painike vie opiskelijan oletuksena kurssin pääsivulle, jos muuta osoitetta ei ole Palautteen asetuksissa annettu.9. Yhteenveto palautteista 

 • Voit katsella vastauksia ryhmittäin, jos ryhmät ovat Palautteessa käytössä
 • Voit myös avata kaikkien vastausten yhteenvedon Exceliin.
 • Yhteenvetosivulla näet miten vastukset ovat jakaantuneet eri vaihtoehtojen välille kysymyksittäin.  Yhteenveto palautteista10. Näytä vastaukset 

 • Voit katsoa palautteita ryhmittäin, jos ryhmät ovat käytössä palaute työkalussa
 • Voit tallentaa tulokset eri muodoissa
 • Näet saapuneet vastaukset (10 ensimmäistä kysymystä) ja voit katsoa jokaista vastausta erikseen klikkaamalla vastauksen numeroa
 • Voit poistaa vastauksia, esim. testitallennuksia, vastausrivin lopussa olevalla roskakorin kuvakkeella.


  Näytä vastaukset

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.