Huoltokatkot / Maintenance hours

DigiCampus.fi-ympäristöllä on säännölliset huoltoajat joka kuukauden kolmas (3.) maanantai klo 18-24. Huomioithan tämän etukäteen.


The DigiCampus.fi environment has regular maintenance hours on the third (3rd) Monday of each month from 6 pm to 12 pm. Please note this in advance.