Suomi.fi-kirjautuminen ei poistu vielä käytöstä 19.08.2021. / Suomi.fi-login method will not be removed on 19.08.2021.

Suomi.fi-kirjautuminen ei poistu vielä käytöstä 19.08.2021.

Aiemmasta poiketen Suomi.fi-kirjautumistapa ei poistu käytöstä vielä 19.08.2021, selvitämme asiaa vielä. Voitte jatkaa toistaiseksi Suomi.fi -tunnuksen käyttämistä mutta suosittelemme kuitenkin siirtymään käyttämään muita kirjautumistapoja esim. voit pyytää HAKA-tunnukset yliopistolta/korkeakoulultasi tai kirjautua Google-tunnuksellasi järjestelmään.

-------------

Suomi.fi-login method will not be removed on 19.08.2021.

Suomi.fi-login method will not be removed on 19.08.2021 we are still investigating the matter. You may proceed using your Suomi.fi-account but we advice you start to using other login methods f.ex. you can ask your university/school for a HAKA-account and login with that or login with your personal Google account.

If you have any questions please contact us at support@digicampus.fi


Digicampus Helpdesk

support@digicampus.fi

+358 9 4255 0555 (9-14)