Verkkototeutusten laatukriteerit

Tutustu eAMK-hankkeessa laadittuihin verkkototeutusten laatukriteereihin, joita voi käyttää myös itsearvioinnin välineenä.

Auttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.