Tutustu eAMK-hankkeessa laadittuihin verkkototeutusten laatukriteereihin, joita voi käyttää myös itsearvioinnin välineenä.