Tällä työkalulla voit arvioida, täyttääkö verkkototeutuksesi eAMKissa laaditut laatukriteerit. Verkkototeutusten itsearviointiin tarkoitettu lomake koostuu 11 teemasta, joiden kysymykset ovat muotoiltu jo toteutuneen verkko-opintojakson arviointiin sopiviksi. Lomaketta voi kuitenkin hyödyntää myös suunnitteluvaiheessa olevan verkkototeutuksen kehittämiseen.


Löydät arviointityökalun täältä.