Moodlen Wiki

Moodlen Wiki on enemmänkin yhteisen työn tekemiseen kuin keskusteluun soveltuva (Opettajat, Opiskelijat)


Voidaan käyttää ryhmätyöskentelyyn (tutustu ryhmiin). Opettajan kannattaa tehdä jokaiselle ryhmälle. Jos käytössä on erilliset ryhmät, niin eri ryhmien opiskelijat eivät näe toisten ryhmien töitä. Jos tarvitaan tällaisessa tapauksessa kaikille yhteinen wiki-alue, se tulee toteuttaa ilman ryhmiä.

Wiki säilyttää kunkin sivun versiohistorian visualisoiden tällä tavalla kunkin osallistujan tekemät muokkaukset. Tämän voi huomioida tehtävän annossa.


Wikin käyttömahdollisuudet

* luennon ryhmämuistiinpanojen kirjoitusalusta

* ryhmätöiden laadintapaikka yhteiselle esseelle

* aiheen yhteiskirjoittaminen

* yhteisöllinen tarinankerronta

* henkilökohtainen muistiinpanopaikka (kun asetuksena on yksityinen wiki)

* oppimispäiväkirjan kirjoituspaikka (kun asetuksena on yksityinen wiki)


Tarkemmin Wikistä MoodleDocs-ohjeissa: WikiAuttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.