Arvosanojen painotus

Moodlen arviointikirjaan voi luoda automaattisen arvosanojen painotuksen. Tämä on hyödyllistä, jos haluat, että eri tehtävillä on eri vaikutus loppuarvosanaan

Löydät ohjeet painotuksien köyttöön moodle.org sivustolta: https://docs.moodle.org/3x/fi/Arvosanojen_painotus 

Auttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.