Logga in med Google-konto

Välj "Logga in" på den första sidan: 

 

Bilden visar logga in valet i sidans övre högra hörnTryck på Google knappen för att logga in med ett Google konto, följ sedan Googles instruktioner. 

 

Bilden visar knappen för att logga in med ett Google kontoOBS! 
Första gången du loggar in med ett Google konto så skickas ett bekräftelse epost till ditt Google konto som du måste godkänna.


Auttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.