Textversion för media innehåll

Tillgängligheten ökar på webbsidor ifall man gör textalternativ. Det är fördelaktigt att förse allt icke-textbaserat webbinnehåll med textalternativ, altså all information tillgänglig i bilder, videon och ljud måste finnas som textversion. Genom att använda textalternativ så ökar man tillgängligheten betydelsefullt. Mer information över textalternativ.

Auttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.