DigiCampus-oppimisympäristön uudet ja tulossa olevat ominaisuudet

Ominaisuus Selitys Status
Custom certificate
This plugin allows the generation of dynamic PDF certificates with complete customisation via the web browser.
https://moodle.org/plugins/mod_customcert
Asennettu tuotantoon 1/2019
Group self-selection Lets students create and select groups
https://moodle.org/plugins/mod_groupselect
Asennettu tuotantoon 1/2019
H5P H5P on Moodleen saatavilla oleva lisäosa jolla pystyy rakentamaan kattavasti erilaisia interaktiivisia HTML5-sisältöjä esim. interaktiivisia videoita (interactive video) ja Vuorovaikutteinen esitys (course presentation).
https://docs.moodle.org/3x/fi/H5P
Asennettu tuotantoon 1/2019
Completion progress The Completion Progress block is a time-management tool for students.
https://moodle.org/plugins/block_completion_progress
Asennettu tuotantoon 1/2019
Stack / Maxima STACK on avoimen lähdekoodin järjestelmä, joka lisää Moodleen edistyksellisen arviointitavan käytettäväksi matematiikassa ja sitä sivuavissa tieteenaloissa. Se korostaa tietokonealgebraan tukeutuvaa formatiivista (opetuksenaikaista motivoivaa ja ohjaavaa) arviointia.
https://docs.moodle.org/3x/fi/STACK-kysymystyyppi
Asennettu tuotantoon 9/2019
Coderunner CodeRunner-kysymystyypin avulla voit tehdä tenttiaktiviteettiin automaattisesti tarkastettavia ohjelmointitehtäviä
https://coderunner.org.nz/
Asennettu tuotantoon 12/2019
Atto word count -lisäosa Atto-editorin lisäosa, joka laskee tekstikenttään syötettyjen sanojen määrän Asennettu tuotantoon 2/2020
Atto-editoriin lisäosat fontin ja tekstin koon valintaan https://moodle.org/plugins/atto_fontfamily
https://moodle.org/plugins/atto_fontsize
Asennettu tuotantoon 3/2020
Tiles-kurssiformaatti Moderni ja skaalutuva kurssiformaatti.
Tietoa: https://evolutioncode.uk/index.php/tiles/
Demosivu: https://evolutioncode.uk/moodle/course/view.php?id=3 
Asennettu tuotantoon 3/2020
OneTopic-kurssiformaatti Välilehtipohjainen kurssiformaatti
https://moodle.org/plugins/format_onetopic
Asennettu tuotantoon 3/2020
Blackboard Ally Blackboard Ally helps institutions build a more inclusive learning environment and improve the student experience by helping them take clear control of course content with usability, accessibility and quality in mind.
Käytettävissä DigiCampuksen testiympäristössä 10/2020 saakka. Jatkosta ei ole vielä tietoa.
Suomi.fi -autentikaatio Käyttäjät pystyvät kirjautumaan sisään oppimisympäristöön käyttäen vahvaa suomi.fi -tunnistautumista  Tavoite kevät 2021.
Integraatio Avointen oppimateriaalien palvelun kanssa  Opettajat voivat linkittää sisältöä Avointen oppimateriaalien palvelusta omille kursseilleen
https://aoe.fi/#/lisatietoa
Vaatii lisäselvitystyötä ja yhteistyötä CSC:n kanssa.
Plagiaatintunnistusjärjestelmä https://www.turnitin.com/products/feedback-studio
Asennettu tuotantoon 6/2020
Readspeaker https://www.readspeaker.com/fi/
Tulossa testiympäristöön 6/2020
Portfolio-työkalu Opiskelijoiden on mahdollista viedä kurssien töitään ulkoiseen portfolioon
https://docs.moodle.org/310/en/Portfolios
Asennettu tuotantoon 1/2021
Muistuttaja (Re-engagement)

Muistuttaja (Re-engagement) on lisäosa, jolla voit


- Ajastaa aktiviteetteja ilmestymään tai aukeamaan tietyn ajan päästä, kun aiempi aktiviteetti on suoritettu

- Muistuttaa opiskelijoita suorittamattomista aktiviteeteista.

- Lähettää haluamasi viestin opiskelijalle kun aktiviteetti on suoritettu.


https://ohjeet.mediamaisteri.com/muistuttaja

Asennettu tuotantoon 3/2021

Auttoiko tämä vastaus? Kyllä Ei

Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.