Göra tentamen i DC-Moodle

1 Öppna en tentamen på kursen och tentamens hemsidaDu kan börja tentamen genom att klicka på tentamen ikonen

 

Bilden visar ikonen för tentamen test


Startsidan innehåller ofta instruktionera av läraren över hur tentamen utförs. Läraren kan berätta i instruktionerna hur, till exempel, essä frågor skall besvaras eller hur länge man har tid på sig och ifall man kan göra tentamen mer än en gång.
Utöver detta så kan instruktionerna innehålla information som blivit automatiskt tillsatt, liksom:

  • hur många gånger man kan försöka skriva tentamen
  • när tentamen öppnas och stängs (under denna tidsperiod så kan du påbörja tentamen när som helst)
  • ifall det finns en tidsbegränsning för tentamentiden (när du påbörjar tentamen så har du en viss tidsbegränsning över hur länge du kan skriva)
  • bedömningsmetodBeroende på vilka inställningar som läraren valt för tentamen, visas olika information, till exempel, om det inte finns någon tidsbegränsning, visas inte den informationen.


Bilden visar alternativet att påbörja tentamen


2 Göra tentamen nu - påbörja tentamen.


När du klickar på Gör tentamen nu så öppnas tentamen. ifall det finns en tidsbegränsning för tentamen så blir du informerad.
När du väljer påbörja tentamen börjar tiden rinna och tentamen öppnas. Ifall du inte vill ta tentamen just nu, klicka på avbryt.

 


Bilden visar timed quiz alternativet att påbörja tentamen


3 Tentamensidan


När du påbörjar tentamen så kommer frågorna upp, Frågorna kan alla vara på samma sidan eller delade på flera sidor.


3.1 Frågans numreringsruta syns framför varje fråga

 

 

Bilden visar fråga nummer 1

Rutan visar läger för frågan. Svaret till en fråga sparas då:

  • Sidan byts till en annan sida
  • Du trycker på lås svaret knappen (ifall tentamen typen tillåter flera försök på en försöksomgång)
  • Du besöker avsluta tentamen sidan (en sammanfattning av svaren syns och du kan gå tillbaka till frågorna)


Du ser också antalet poäng tillgängliga för frågorna och du kan markera en fråga ifall du vill återkomma till (du ser markerade frågor vid tentamen navigationen och vid avsluta tentamen sidan) 3.2 Tentamen navigationen finns på högra sidan

Bilden visar tentamen navigationen

I navigationen, ser du antalet tentamenfrågor och kan röra dig från en fråga till en annan.

Besvarade (och sparade) frågor visar ett grått botten. Ifall du har markerat en fråga syns den med ett  rött hörn .
Avsluta tentamen knappen tar dig till en sida som visar en sammanfattning av frågorna (du kan ännu återkomma till frågorna).

Du ser också återstående tid för tentamen.


3.3 Tentamen frågor

Det kan finnas flera olika typers frågor i tentamen, här är några av de vanligaste


3.3.1 Flervalsfråga

Flervalsfrågor har en fråga med flera svarsalternativ. Du kan välja ett rätt svar eller flera beroende på frågan. Ifall du har flera val att välja ifrån, får du oftast fulla poäng genom att svara på alla korrekta svar. Felsvar kan leda till minuspoäng, vilket kan minska endera poängen på frågan (flera korrekta svar) eller totala summan poäng av tentamen (ett korrekt svar). 

3.3.2 Sant / Falskt

Frågan ställer ett påstående. Svara ifall påståendet är korrekt eller ej.

3.3.3 Essä

Essäfrågor har en textruta dit du kan skriva ditt svar. I vissa fall så kan läraren ha lägt till ett svarsbotten med information / saker färdigt.

3.3.4 Korta svar

Korta svar är frågor som besvaras med att skriva in, oftast endast ett ord men i vissa fall flera ord.
Moodle kollar automatiskt svaret med korrekta svar som läraren givit, instruktionerna berättar oftast i hurdan format svaret skall ges ifall det inte är endast ett ord.


3.3.5 Matcha

Matcha de ord som passar ihop med rullgardinsmenyn.

3.3.6 Fyll i tomrutan

Fyll i orden som fattas i tomrutan. Antingen genom att skriva ner dem eller med rullgardinsmenyn.

3.3.7 Välj ord som saknas

I välj ord som saknas väljer du de ord som passar in. Alla ord som saknas har samma svarsalternativ.

3.3.8 Numerisk fråga

Frågan innehåller en beräkning. Ange svaret för beräkningen som en siffra.

3.3.9 Beräkningsfråga

Liksom numeriska fråga, men läraren har definierat variabler för frågan, altså Moodle lottar numror som blir beräknade. Ange svaret som en siffra.

3.3.10 Andra frågestyper

Det finns flera dnra frågestyper vid tentamen, till exempel, kombination, beräkningar och släpningsfrågor (släpa en text eller bild till en specifik position).

3.3.11 Lås mitt svar

Du kan möjligtvis se "Lås mitt svar" knappen under frågan. Den fungerar annorlunda beroende på vilka inställningar läraren valt. Den kan visa olika information efter ett svar blivit låst. Oftast informerar läraren hur det fungerar vid tentamens instruktioner. Den kan:
- Låsa dina svar. Samtidigt kan den visa respons och / eller poäng för uppgiften.
- Kolla ditt svar, visa ifall svaret är rätt / fel, och / eller ge tips ifall svaret var fel, varefter du kan försöka om på svaret under samma tentamen.
- Ifall man svarar om på samma fråga så brukar man få minskade poäng för uppgiften.

3.3.12 Bedömning av kompetens

Du kan få en fråga efter att du svarat som säger: Hur säker är du? Denna fråga påverkar poängen du får för uppgiften:
- Ifall du svarade rätt och du är säker på svaret, får du maximala poäng. Ifall du är rimligt säker, får du en aning mindre poäng. Ifall du inte är säker, får du minst med poäng.
- Ifall du svarade fel och du är säker på svaret, får du minus poäng. Ifall du är rimligt säker, får du en aning mindre minus poäng. Ifall du inte är säker, så får du 0 poäng.
- När du låser kompetensen, kan du också få respons eller poäng. Läraren kan också välja ett visa detta först i slutet av tentamen.

3.4 Navigationsknappar

Nere vid sidan hittar du övergångsknappar (beroende på ifall tentamen har avklarats eller inte).
Använd Förra och Nästa sida knapparna för att röra dig fram- och backåt i tentamen (ifall tentamen frågorna är på olika sidor).
Avsluta tentamen knappen tar dig till tentamens prestationssammanfattning (skickar inte ännu in tentamen).4. Tentamens prestationssammanfattning

Efter tentamen, får du en sammanfattning över hur du har svarat på frågorna.

Bilden visar tentamen prestationssammanfattningen


På sammanfattningssidan ser du vilka frågor du svarat, vilka du ej svarat och ifall svaret är ofullständigt. Ifall du har markerat en fråga så ser du en flag ikon bakom frågans nummer.
Du kan återvända till frågan genom att klicka på frågans nummer eller vid slutet av sidan, med återvänd till utförande knappen.
Vid slutet av sidan ser du kvarstående tid för tentamen och knappen Skicka in allt och avsluta.   

4.1 Lämna in tentamen för utvärdering

När du har svarat på alla frågor och vill lämna in tentamen för utvärdering, klicka Skicka in allt och avsluta vid slutet av sidan.
Du kommer att få en bekräftelseruta där du bekräftar eller avbryter inlämningen.


 

 

Bilden visar rutan för att lämna in tentamen och avsluta5 Lämna in tentamen inom tidsbegränsningen

Oftast så är tentamen automatiskt sparad vid slutet av tidsbegränsningen eller så kan du inte mera svara på frågor efter att tiden gått ut men har ännu tid att lämna in tentamen.
I vissa tentamen så kan läraren bestämma att tentamen svar icke godkänns ifall de lämnas in efter att tidsbegränsningen gått ut. Kom ihåg att lämna in tentamen i god tid!6 Efter tentamen

I tentamen inställningarna så har läraren angett vad du kommer att se efter att du lämnat in tentamen.

In the exam settings, the teacher has selected what you will see after the return.

·  Du kan, till exempel, se en sammanfattning av tentamen med information (frågor, svar, vilka svar som var rätt, vad rätt svar skulle ha varit, återkoppling, etc.).

 

·  Eller så blir du vidäreskickad till tentamens startsida där du kan se en sammanfattning för din prestation.


·  Sammanfattningen kan innehålla information som läraren har valt, till exempel, poäng och återkoppling.


·  Granska tentamen knappen kan ge dig en möjlighet att granska tentamen i mer detalj och få återkoppling för dina svar, efter att tentamen är stängt.

Bilden visar vyn för att granska utförd tentamen
7 Försök tentamen igen

På tentamens startsida, under sammanfattningen, kan du pröva om tentamen ifall flera försök är tillåtet

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.