När och hur passar en distanskurs

En distanskurs rekommenderas när man vill att undervisningen ska vara flexibel, dvs oberoende av plats och/eller tid. Distanskurser kan också användas om man vill att studerande ska vara mer aktiva på kursen t ex när du undervisar stora grupper. En grupp av studerande som samarbetar virtuellt kan vara mer motiverande för unga personer än en föreläsning. 

Att undervisa on-line möjliggör också att stora grupper av studerande kan delta. Stora on-line kurser kallas MOOCs (Massive Online Open Courses) och är en typ av öppet kursmaterial. MOOCs innebär oftast att man kan ta kursen kostnadsfritt, och tanken är att de både fungerar som marknadsföring och en rekryteringskanal för studier med en terminsavgift. MOOCs kan också fungera som en kanal för vuxna lärande för att få tillgång till det senaste information som en del i livslångt lärande.  

Distanskurser skiljer sig inte från kurser i klassrum när det gäller kvalitet, för båda hittar du goda och inte så goda exempel. För att lyckas med on-line kurser kan de planeras i samarbete med andra lärare och med stöd av lärandestödet vid din högskola. Lärarens närvaro i distanskurser är avgörande för hur kursen lyckas. Att handleda och coacha studerande kan göras i samarbete med andra lärare. Att det finns god handledning i en distanskurs är ofta en kvalitetsstämpel för distanskursen! 

Länkar:

Introduktion till pedagogik i digtalt lärande.

Titta hur Kirsi Aaltonen Oulun Yliopisto gjorde om sin kurs från en föreläsningskurs till en on-line kurs 


University of Helsinki’s MOOCs. 

Nätverk för lärare inom vård och hälsa. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.