Kompetenser och läromål

En kvalitativ distanskurs följer en logisk kedja, med andra ord uppgifterna, handledningen och utvärderingen stöder studerandes lärande att uppfylla lärandemålen/få kompetenserna. Ett studerandecentrerat lärande beskrivs lärandemålen/kompetenserna ur de studerandes perspektiv och förutom lärandemålen så har studerande möjlighet att också inhämta generiska kompetenser som samarbetskompetens och informations sökningskompetens. 


I en on-line läromiljö är det viktigt att tydligt förklara lärandemålen/kompetenserna så at studerande förstår dem och kan arbete med relevanta frågor för att uppnå dem. T ex är det viktigt att uppge hur mycket tid som förväntas läggas på varje del av kursen. Lärandemålen/kompetenserna kan förklaras med enklare ord och genom att ge exempel. Att lärandemålen/kompetenserna beskrivs på et enkelt och lättförståeligt sätt stöder studerandes lärande och deras självutvärdering.

 


Video: Mari Murtonen berättar hur du kan guida lärande: Learning outcomes

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.