Distansstudier - för vem?

Virtuella studier passar för studernade som behöver flexiblitet gällande tid och rum. Studerande som deltar i distansstudier behöver vara självgående and de måste kunde planera sina studier. 

För att förstå studerandes utgångsläge kan man:


  • Ge förhandsuppgifter (quiz, självutvärdering, diagnostiska test med eller utan förstudiematerial).
  • Planera den första uppgiften så att det ger dig information om studerande ( t ex motivationsbrev, uppgifter som visar på intresset i ämnet, förväntningar, deras kunskap om ämnet etc.)
  • Designa Quizzes, test eller andra sätt att kartlägga studerandes kunskapsbas.
  • Använda studerande feedback från tidigare kurser. 
  • Intervjua lärare som har undervisat på samma kurs tidigare.

Dagens studerande inspireras av korta sektioner,  t ex videor som stöd för sitt lärande och interakivitet on-line och via smarttelefoner. Tips:

Kolla studerande feedback från tidigare år!

Finns det problem, som att studerande hopar av kursen eller studerandes akivitet där du kan utveckla lösningar on-line?

Kolla hur Kirsi Altonen har utvecklat sin kurs till en on-line kurs.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.