Utveckla distanskursen i samarbete med dina kollegor

Det lönar sig att utveckla kurser tillsammans med andra lärare aoch med univeristetets experter på distanskurser när du planerar dina online kuser. En online kurs som är utvecklad tillsammans med kollegor är ofta mindre stressig att hålla i, du slipper hålla i både planering och implementeringen av kursen själv. I ett sådant samarbetsnätverk kan även lärare från andra universitet, arbetslivet och studerande ingå.  Olika samarbetspartners kan delta i olika delar av kursen(t ex med at ta fram uppgifter, utveckla cases, etc.). Utvecklingen av distansstudier kan vara ett projekt där olika experter som experter på innehåll, distansundervisninge och IT-suport är involverade.  Planeringen kan göras i nära samarbete från början till slutet av kursen. 

At involvera både lärande och digisupport i kursen kommer att göra det lättare att hålla kursen. Biblioteket kan hjälpa till med att integrera e-material och ge idéer på material som kan inkluderas i kursen. 

 

Tips:

Gilly Salmonin Carpe Diem –model, guidar dig till ett team-baserat planeringssätt för distanskurser

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.