Arbeta online och inlämningsuppgifter

Det är viktigt att eleven inte är ensam i onlinekursen. Lärarens vägledning och feeback är centrala och bör relatera till de lärande uppgifter som görs av eleven under studierna.

Studerandens arbete bör planeras i detalj innan studierna påbörjas, det vill säga, nödvändigt material, inlämningsuppgifter, gruppsamlingar, arbetsforum, scheman och vägledningsplatser har beaktas innan eleverna börjar. Det är viktigt att aktivera eleverna för att arbeta med ämnet för att producera innehåll, ge varandra feedback och få vägledning från läraren och andra.

Mervärdet av online utbildning är dess flexibilitet. Svagheten med onlinekurser är en större grupp avhoppare, dvs. antalet studeranden som inte slutför kursen i öppna onlinekurser (Mooc) är högre än kurser i klassen. Det är klokt att reservera resurser för studierådgivning och feedback under dina studier, och att börja arbeta aktsamt.

En bra inlämningsuppgift inspirerar och vägleder eleven att tänka på de viktigaste frågorna och upggifterna genom att få eleven att uppnå de lärandemål som ställts upp för studierna.

En bra inlämningsuppgift är i linje med kompetensmål och utvärderingsmetoder. Generiska färdigheter, dvs. kunskapssökande färdigheter, inlärningsförmåga och arbetslivsförmåga är praxis när eleven gör inlämningsuppgifterna och beaktas också i vägledningen och feedback. I början av onlinekursen bör du understödja uppgifter som grupperar studeranden tillsammans och därmed skapar en känsla av gemenskap för onlinekursen.

Inlämningsuppgifter eller uppgifter är naturligtvis en del av kursen. Gör inte onödiga inlämningsuppgifter utan gör uppdrag som bidrar till att eleverna lär sig och som aktiverar eleverna. Tänk på hur inlämningsuppgifter kontrolleras och belönas. Vem som ger feedback och kursens framsteg är som ett spel.

Inlämningsuppgifter bedöms enligt läroplanen antingen på grundval av godkänt eller icke godkänt eller med ett numeriskt värde. Det är naturligt att bygga lärarens närvaro i form av individuell återkoppling för uppdrag, gruppåterkoppling och videoåterkopling.


Det är bra att ha en mängd olika uppgifter, det vill säga självstudieuppgifter eller gruppuppdrag som kan behandlas i olika konfigurationer. Det är lämpligt att dela upp en större uppgift till mindre uppgifter och koncentrera vägledningen till innehåll eller motiverande utmandade uppdrag.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.