Namnge kurser

Varför är namngivning av en kurs viktigt?

Kursnamnen måste vara tydliga och unika för att hjäla studeranden att upptäcka och skilja:

 • Kurser med (nästan) samma namn från olika universitet / projekt
 • Olika (termin / år) implementeringar av samma kurs
 • För att förhindra (oavsiktligt eller inte) att delta i fel kurs (vilket kan orsaka oreda för kursläraren).

Namnge din kurs på följande sätt:


 • Börja med universitets- / projektidentifieraren, t.ex. UEF eller KiVAKO
 • Använd sedan ett kolon :
 • Följ med kursnamnet och antalet studiepoäng och / eller kursnivåidentifieraren (t.ex. A1)
 • Avsluta med året, läseåret eller terminen och valfri kursnummer eller annan identifierare (t.ex. 2019-1

Förkortning av kurser


 • Börja med universitets- / projektidentifieraren, t.ex. UEF eller KiVAKO
 • Använd sedan ett kolon :
 • Följ med kursförkortningen och ett kolon :
 • Avsluta med året och kursidentifieringsnummer eller annan identifierare

Exempel


KursnamnKursförkortning (OBS! Inga mellanslag)
 • UEF: Kaavaopin perusteet 1 op, 2019-2020
 • UEF:Kaavaoppi:2019-2020
 • UEF: Tähtitiedettä kaikille 3 op, 2019-1
 • UEF:Tähtitiede:2019-1

Du kan editera kursnamn och kursförkortningar vid kursinställningarna.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.