DigiCampus nya funktioner

Digicampus nya och kommande funktionerFunktion

Information

Status

Custom certificate

Denna plugin tillåter generering av dynamiska PDF-certifikat med fullständig anpassning via webbläsaren. https://moodle.org/plugins/mod_customcert

I produktion 1/2019

Group self-selection

Tillåter studenter att skapa och välja grupper.

I produktion 1/2019

H5P

H5P är ett tillägg för Moodle som kan bygga ett brett utbud av interaktivt HTML5-innehåll som interaktiva video och kurspresentation. https://moodle.org/plugins/mod_hvp

 

I produktion 1/2019

Completion progress

Kompletteringsprocessblocket är ett verktyg för tidsstyrning för studenter. https://moodle.org/plugins/block_completion_progress

I produktion 1/2019

Stack / Maxima

STACK är en öppen källkod system som tillägger Moodles avancerade utvärderingsmetod till matematik och relaterade ämnen. Den betonar formativ (motiverande och vägledande) bedömning baserad på datoralgebra. https://moodle.org/plugins/qtype_stack 

I produktion 9/2019

Coderunner

CodeRunner är en gratis öppen källkods-plugin för Moodle som kan köra programkod som skickas in av studenter som svar på ett brett spektrum av programmeringsfrågor på många olika språk. https://coderunner.org.nz/

 

I produktion 12/2019

Blackboard Ally

Blackboard Ally hjälper institutioner att bygga en mer inkluderande inlärningsmiljö och förbättra studentupplevelsen genom att hjälpa dem att ta tydlig kontroll över kursinnehåll med användbarhet, tillgänglighet och kvalitet i åtanke.

Tillgänglig i DigiCampus testmiljö tills 6/2020. Ingen ytterligare information tillgänglig.

Suomi.fi autentisering

Användare kan logga in till läromiljön med en stark Suomi.fi autentisering. 

Kräver ytterligare utredning. Målet är att få i produktion Q2/2020.

Integration med öppna lärresurser (OER) tjänst

Lärare kan länka innehåll från öppna lärresurser till sin egen kurs. https://aoe.fi/#/lisatietoa

 

Kräver ytterligare utredning och samarbete med CSC.

Plagiatkontroll

 

Väntar bekräftelse av ändringsansökan. Målet är att få i produktion Q2/2020.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.