Kurssin suoritusasetukset ja suoritusmerkinnät - ohje opettajille

Suoritusten seurannan avulla voidaan määrittää erilaisia suoritusehtoja yksittäisille aktiviteeteille sekä koko kurssille. Ehto voi olla esimerkiksi aineiston avaaminen tai tietyn pistemäärän saavuttaminen tentistä. Kohde voi tulla suoritetuksi myös siten, että opiskelija itse merkitsee tehtävän tehdyksi.

SISÄLTÖ

1. Suoritusten seurannan käyttöönotto kurssitasolla

2. Suoritusehtojen määrittäminen yksittäisiin aktiviteetteihin

3. Kurssin suoritus

4. Kootut vinkit kurssit suoritusehtojen määrittelyyn


1. Suoritusten seurannan käyttöönotto kurssitasolla

Suoritusten seurannan avulla opettajana voit määritellä Moodlen sisältöihin ehtoja, jolla ko. aineisto tai aktiviteetti merkitään opiskelijalle tehdyksi automaattisesti. DigiCampuksella on oletuksena kurssin asetuksissa päällä suoristusten seuranta. Mikäli suoritusten seuranta ei ole kurssillasi päällä klikkaa kurssin etusivulla Asetukset -> Suoritusten seuranta -> Ota opiskelijoiden suoritusten seuranta käyttöön -> Kyllä

2. Suoritusehtojen määrittäminen yksittäisiin aktiviteetteihin

Kun suoritusten seuranta on kurssilla päällä voit kytkeä eri aineistoille/aktiviteeteille opiskelijoiden suoritusten edistymisehtoja. Eri aineistoissa/aktiviteeteissa on saatavilla erilaisia suoritusehtoja.

Jokaisen aineiston/aktiviteetin asetuksista löytyy kohta opiskelijoiden edistyminen, jossa näitä ehtoja voi määritellä.

Oletuksena opiskelijoiden edistyminen on aineistoissa/aktiiviteeteissa pois käytöstä eli opiskelijoiden edistymisen asetuksissa suoritusten seuranta -kohdassa on valittuna Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa.

Kyseisessä Suoritusten seuranta -kohdassa on valittavina kolme vaihtoehtoa:

 • Älä huomioi opiskelijoiden edistymisen seurannassa - kohde ei ole seurannassa, jolloin se ei näy esimerkiksi Edistymisen seuranta -lohkossa
 • Opiskelijat voivat itse merkitä tämän kohteen tehdyksi - opiskelijalla näkyy painike, jota klikkaamalla hän voi merkitä itse kohteen tehdyksi
 • Näytä tämä kohde tehdyksi kun ehdot täyttyvät- kohde tulee tehdyksi automaattisesti opettajan määrittelemillä ehdoilla. Näitä ehtoja voivat aineistoista/aktiviteeteista riippuen olla esimerkiksi:
  • Opiskelija on avattava kohde saadakseen suoritusmerkinnän
  • Opiskelijan on saatava tästä kohteesta arvosana, jotta kohde merkitään tehdyksi
  • Opiskelijoiden on saatava hyväksymisrajan ylittävä arvosana (hyväksymisraja määritellään aktiviteetin asetuksissa kohdassa Arviointi)
  • Opiskelijan on palautettava tehtävä saadakseen suoritusmerkinnän (toimii ainoastaan Tehtävä-aktiviteetissa)
  • Opiskelijan on suoritettava aktiviteetti tiettyyn päivämäärään mennessä

3. Kurssin suoritus

Edistymisen seurannan voi kytkeä Kurssin suoritus -toimintoon.  Kurssin suoritus -toiminnolla opettaja hallinnoi koko kurssin suoritusasetuksia. Opettaja voi määritellä, että opiskelija saa kurssin suoritetuksi esimerkiksi, kun opiskelija on suorittanut tietyt aktiviteetit.

Pääset määrittelemään kurssin suoritusehdot, kun klikkaat kurssin etusivulla kurssin nimen alta Lisää ->  Kurssin suoritus.

Tällöin aukeaa Muokkaa kurssin suoritusasetuksia -sivu. Ylimmäisenä löytyy Yleiset -kohta, jossa määritellään täytyykö kaikkien ehtojen täyttyä vai riittääkö, että vähintään yksi ehdoista täyttyy. Jos määrittelet useita vaihtoehtoisia suoritusehtoja, niin valitse ylimpään Yleiset -kohtaan suorituksen vaatimukset " Kurssi on suoritettu kun vähintään yksi ehdoista on täytetty".

Suoritusehdoiksi on valittavissa erilaisia ehtoja

 • Aktiviteettien suoritus: Määrittää mitkä aktiviteetit on oltava suoritettuina, jotta kurssista voidaan myöntää suoritusmerkintä. Huomaa kuitenkin, että suorituksen seuranta on oltava päällä kussakin aktiviteetissa, ennen kuin vaihtoehdot tulevat esiin tälle sivulle.
 • Muiden kurssien suoritukset: Opettaja voi käyttää toisen kurssin suorittamista ennakkovaatimuksena kurssille. Näin voidaan taata järjestelmällinen edistyminen. Esim. Kurssi A on oltava suoritettuna, ennen kuin kurssi B voidaan merkitä suoritetuksi.
 • Päiväys: Asetuksen avulla voidaan valita päivämäärä, jolloin kurssi merkitään suoritetuksi.
 • Kurssillaoloajan kesto: Määrittää kuinka kauan opiskelijan on pysyttävä osallistujana kurssilla, jotta siitä voidaan myöntää suoritusmerkintä.
 • Rekisteröityminen pois kurssialueelta: Opiskelija saa suoritusmerkinnän vasta kun hän on rekisteröitynyt pois kurssilta. Suositellaan käytettävän yhdessä muiden suoritusehtojen kanssa.  
 • Kurssin arvosana: Määrittää minkä kokonaisarvosanan opiskelijan on saavutettava, jotta hän saa kurssista suoritusmerkinnän. Arvosana muodostuu kurssin aikana suoritettujen aktiviteettien arviointiasetuksista. 
 • Opiskelijan itse hyväksymät suoritukset: Tämä ehto mahdollistaa opiskelijan itse merkitä/hyväksyä omia suorituksiaan ja seurata edistymistään. Huom! Jos otat käyttöön tämän asetuksen, lisää kurssille myös Edistymisen seuranta -lohko.
 • Suoritusmerkinnän antanut: Voit määrittää mitkä käyttäjäroolit (esim. opettajat, hallinnoijat) voivat antaa manuaalisen suoritusmerkinnän opiskelijoille. Manuaalinen suoritusmerkintä annetaan tällöin kurssin suoritus -raportin kautta (Raportit -> kurssin suoritus). 

4. Kootut vinkit kurssit suoritusehtojen määrittelyyn

 1. Tarkasta, että kurssilla on määriteltynä kurssin asetuksista suoritusten seuranta käyttöön
 2. Määrittele yksittäisiin aineistoihin/aktiviteetteihin suoritusehdot (opiskelijoiden edistyminen)
 3. Voit määritellä aktiviteetteihin tai osioihin pääsyn rajoituksia, jolla saat ketjutettua aktiviteettien suoritusjärjestystä. Linkki ohjeeseen.
 4. Määrittele kurssille suoritusehdot. Yksinkertaisimmallaan ehdot voivat olla seuraavat:
  1. Jos määritellään vain yksi ehto (Aktiviteettien suoritus), niin Yleiset -kohdassa voi antaa olla oletuksen Kurssi on suoritettu kun KAIKKI ehdot on täytetty.
  2. Ehto: Aktiviteettien suoritus valitaan halutut aktiviteetit, jolla kurssista saa suoritusmerkinnän. Jos olet lisännyt kurssille pääsyn rajoituksia, jotka estävät esimerkiksi tenttiin pääsyn ennen muiden aktiviteettien suoritusta, niin tällöin riittää, että valitset suoritusehdoksi pelkän tentin. Muista tallentaa valinnat sivun alareunasta.
 5. Lisää kurssille Edistymisen seuranta -lohko, jonka avulla opiskelijat ja myös opettajat voivat nopeasti seurata kurssilla edistymistä. Linkki ohjeeseen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.