Pääsyn rajoitukset kurssilla

Aineistoille/aktiviteeteille ja kokonaisille osioille voidaan asettaa ehtoja, joiden perusteella ne näkyvät tai ovat piilossa opiskelijoilta. Jokaisen aineiston/aktiviteetin ja osion asetuksista löytyy kohta Rajoita pääsy, jossa voi asettaa erilaisia ehtoja.

Mihin pääsyn rajoituksia tyypillisimmin käytetään?

 • Opiskelutahdin rytmittäminen: Voit jaksottaa opiskelijoiden etenemistä kurssilla siten, että he pääsevät siirtymään eteenpäin vasta kuin aiemmat aktiviteetit tai osiot on suoritettu tai esimerkiksi päivämäärärajoituksin siten, aineisto/aktiviteetti tai osio on saatavilla tietystä päivämäärästä alkaen. 
 • Näkyvyyden rajaaminen: Voit piilottaa tai muulla tavoin estää opiskelijoita pääsemästä tiettyihin kurssimateriaaleihin, kuten opettajien ohjeisiin tai toisten opiskelijaryhmien aineistoihin.
 • Sisältöjen kohdentaminen: Kun haluat kohdentaa erilaista kurssisisältöä eri käyttäjille esimerkiksi ryhmille tai käyttäjien kielivalinnan mukaan.
 • Kurssitodistuksen myöntäminen: Kun haluat, että opiskelijat pääsevät näkemään todistuksen vasta suoritettuaan esimerkiksi kurssilla olevan tentin.

Rajoituksen lisääminen

1. Avaa aineiston/aktiviteetin tai osion asetukset. Valitse Rajoita pääsy -otsikon alta Lisää rajoitus. Täällä pääset määrittämään erilaisia kriteereitä, joiden mukaan opiskelijan pääsyä kurssimateriaaliin voidaan rajoittaa.

Valittavia rajoituksia ovat:

 • Aktiviteetin suoritus: Voit määrittää mitkä aktiviteetit on oltava suoritettuina, jotta opiskelija pääsee etenemään valitsemaasi aktiviteettiin/osioon. Huom: Jotta aktiviteetit tulevat listaukseen näkyviin, niissä täytyy olla suorituksen seuranta käytössä.
 • Päivämäärä: Aseta aktiviteetti avautumaan tiettynä ajankohtana tai määritä ajankohta, mihin asti aktiviteetti on saatavilla.
 • Arvosana: Salli pääsy materiaaliin vasta kun opiskelija on saavuttanut tietyn arvosanan. Huom: Tämä asetus vaatii sen, että olet ottanut valitsemillesi aktiviteeteille suorituksen seurannan käyttöön sekä asettanut niille arvosanan. 
 • Ryhmä: Salli ainoastaan tiettyjen opiskelijaryhmien päästä käsiksi materiaaliin. 
 • Kieli: Kielirajoitusta käytetään tyypillisesti silloin, kun samasta sisällöstä on luotu kurssille yksi tai useampi eri kieliversio. Kun pääsyn rajoitukseksi asetetaan tietty kielivalinta, vaikkapa ruotsi, kurssimateriaali näytetään ainoastaan ruotsinkielisille opiskelijoille. 
 • Käyttäjäprofiili: Rajaa pääsy henkilön käyttäjätietojen perusteella, esimerkiksi osaston, paikkakunnan, kohortin tai sähköpostiosoitteen perusteella.
 • Rajoitusjoukko: Rajoitusjoukkoa käytetään, kun haluat muodostaa pääsyehdoista useita erilaisia ryhmittelyitä tai variaatioita.

Kurssiosioiden tai aktiviteettien piilottaminen

Oletuksena opiskelijat näkevät tummennettuina/harmaina ne kurssin osiot, joita pääsyn rajoitus koskee. Joissain tapauksissa opettaja voi kuitenkin haluta kokonaan piilottaa nämä osiot. Tämä voidaan toteuttaa samassa yhteydessä, kun asetat niille pääsyn rajoituksen. Kohdassa Pääsyn rajoitus, klikkaa rajoitusehdon edessä olevaa silmä -ikonia. Kun ikonin päälle ilmestyy poikkiviiva, on kyseinen osio piilotettu siihen asti kunnes asetetut ehdot täyttyvät.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.