MOOC-kurssien laatukriteerit

DigiCampuksella on otettu käyttöön kehitysryhmän ja ohjausryhmän päätöksellä MOOC-kurssien laatukriteerit. 

Laatukriteerien tarkoituksena on yhtenäistää ja helpottaa oppimiskokemusta DigiCampuksen MOOC-kursseilla. Laatukriteerit auttavat opettajia varmistamaan, että kurssilla toteutuu keskeiset laadukkaan verkko-oppimisen elementit. Laatukriteerejä voi hyödyntää myös muiden kuin MOOC-kurssien rakentamisessa.


DigiCampuksen MOOC-kurssien laatukriteerit:

Kurssia rakentaessa voit tarkastaa, että alla listatut laatukriteerit täyttyvät kurssillasi.

1. Kurssin perustiedot (määrittele kurssin asetuksiin)    

 • Kurssin nimi ja lyhenne, kts. olemassa oleva määritys    
 • Kurssin aloitus- ja lopetuspäivämäärä    
 • Kurssin kuvaus:
  • Tavoite
  • Kohderyhmä: kenelle kurssi on tarkoitettu
  • Sisältö: lyhyesti kurssin sisältö
  • Kurssille ilmoittautumiseen ohjeistus
  • Kurssille liittymiseen ohjeistus
  • Aikataulu
  • Vastuuopettajan yhteystiedot
  • Opintojen laajuus/opintopisteet

2. Ohjeistus: lisää kurssin yhteenvetoon tai 1.osioon    

 • Kurssin perustiedot (vastaavat tiedot jotka myös kurssin kuvauksessa)    
 • Yhteystiedot: keneen opiskelija voi ottaa yhteyttä    
  • Kurssin sisältöön liittyen (nimi ja sähköpostiosoite)
  • Kurssin edistymiseen/suorittamiseen liittyen (nimi ja sähköpostiosoite)
  • Kurssin saavutettavuuteen ja toimivuuteen liittyen (nimi ja sähköpostiosoite)
 • Kuvaa kurssin eteneminen ja suorittaminen selkeästi. Kerro suorittamisen kannalta oleelliset asiat tiivistetysti.    
 • Kerro miten kurssi arvioidaan. Arviointikriteerit täytyy olla opiskelijan helposti löydettävissä.    
 • Ilmaise selkeästi mitkä oppimateriaalit ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia tehtävien ja aktiviteettien suorittamiseksi
 • Kerro miten kurssista saa haettua opintopisteet organisaatiokohtaisesti.    

3. Arviointi 

 • Hyödynnä kurssilla opintojen edistymisen seurannan työkaluja. Linkki ohjeeseen
 • Määrittele kurssille suoritusehdot. Linkki ohjeeseen.    

4. Käytettävyys    

 • Jos kurssin suoritus vaatii ulkopuolisia ohjelmistoja, varmista että ohjelmisto on kaikkien käytettävissä sekä anna kurssilla ohjeet ohjelmiston käyttöön.     
 • Varmista kurssin sisällön toiminta: Linkit toimivat, materiaali avautuvat sekä kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot ja videot latautuvat hyvin.    
 • Varmista, että kurssilla käytettävä lähdeaineisto löytyy sähköisenä ja aineisto on saatavilla avoimesti ilman organisaatiokohtaisia käyttöoikeuksia.    

5. Tekijänoikeudet & lisenssit    

 • Varmista aineistojen käyttöoikeudet. Lähdeviitteet ja tekijänoikeustiedot täytyy olla merkitty asianmukaisesti.    
 • Varmista, että oppimateriaalien tekijänoikeudet on huomioitu suhteessa valittuun tekijänoikeuslisenssiin. Työtilan sisältämän materiaalin tekijänoikeudet sallivat niiden hyödyntämisen. Muun kuin CC-lisensoidun materiaalin käyttöoikeudet täytyy olla selkeästi ilmaistu.   

Saavutettavuus     

 • Tarkasta, että saavutettavuuskriteerit täyttyvät (erillinen ohje julkaistaan syksyllä 2024)    


Alla linkki MOOC-kurssien laatukriteereihin pdf-muodossa.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.